Studenckie Koło Naukowe Psychoterapii „Dialog” zaprasza na jutrzejszy wykład inauguracyjny profesora Jana Czesława Czabały pt. „Jaka jest psychoterapia – czynniki wspólne”. Odbędzie się on o godz. 12.00 w sali 408 na Wydziale Psychologii UW.

Prof. Czabała jest dyrektorem Instytutu Psychologii Stosowanej Akademii Pedagogiki Specjalnej. Na jego dorobek naukowy składa się około 100 publikacji naukowych. Uczestniczył w 12 projektach badawczych finansowanych przez Komisję Europejską, związanych z ewaluacją psychoterapii, opracowaniem programów promocji zdrowia psychicznego i zapobiegania zaburzeniom psychicznym, oraz nowymi metodami wspomagania procesu leczenia osób psychicznie chorych.

Profesor Czabała od 2004 roku jest członkiem Komitetu Nauk Psychologicznych PAN. Od 11 lat przewodniczy Radzie Programowej ds. Kształcenia w zakresie Terapii Uzależnień od Narkotyków przy Biurze ds. Zapobiegania Narkomanii. W przeszłości był m.in. członkiem Zarządu Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.

Zapraszamy na stronę internetową Koła (www.skndialog.edu.pl), a także na profil wydarzenia na Facebooku.