Rozmowa rekrutacyjna to dla wielu z nas ? studentów ? ogromny stres. Niekiedy, przyzwyczajeni do braku odpowiedzi na nasze aplikacje ze strony pracodawców, poddajemy się, zupełnie zaniedbując kwestię odpowiedniego przygotowania do ewentualnej rozmowy w sprawie praktyk, stażu, czy pracy.

Bezskutecznie wysyłamy dziesiątki CV a kiedy nagle przychodzi upragniony moment ? telefon z firmy, do której aplikowaliśmy ? nie wiemy co robić. Często na spotkanie z potencjalnym pracodawcą przychodzimy źle przygotowani, a podczas rozmowy wypadamy na tyle słabo, że o informacji potwierdzającej przyjęcie nas do pracy możemy tylko pomarzyć. Aby nie dopuścić do takiej sytuacji należy odpowiednio się przygotować. Na kilka pytań dotyczących specyfiki rozmowy rekrutacyjnej, odpowiedziała specjalnie dla Sedna Anna Józwik, HR Manager z firmy Gemius.

Anna Jóźwik, Gemius

Anna Józwik, Gemius

Elwira Wilczek: Jak przebiega rozmowa rekrutacyjna?

Anna Józwik: Najczęściej rozmowa ma charakter ogólnego spotkania, którego celem jest bliższe poznanie kandydata. Zazwyczaj prowadzi ją przyszły przełożony oraz osoba z działu personalnego, co pozwala zarówno na sprawdzenie wiedzy i umiejętności potrzebnych na stanowisku pracy, jak i motywacji oraz kluczowych cech osobowościowych.

E.W.: W jaki sposób najlepiej przygotować się do takiej rozmowy?

A.J.: Dobrą praktyką jest bliższe zapoznanie się z profilem działalności firmy oraz przypomnienie oferty, na którą się odpowiedziało. Warto w tym miejscu ponownie odpowiedzieć sobie na pytanie ?dlaczego jestem odpowiednim kandydatem na to stanowisko??. Dodatkowo niektóre firmy na swoich stronach podpowiadają kandydatom, na które elementy warto zwrócić uwagę podczas rozmowy kwalifikacyjnej.

E.W.: Jakie błędy najczęściej popełniają studenci podczas rozmów?

A.J.: Przede wszystkim pomyłki i brak przygotowania, np. brak znajomości profilu firmy, do której się aplikowało, nieznajomość oferty pracy, na którą się odpowiedziało. Zaszkodzić może również nieznajomość samego siebie, czyli brak przemyśleń na temat tego, czym dana osoba chciałaby się zajmować w pracy. Niekorzystna jest również zbyt duża pewność siebie oraz postawa roszczeniowa.

E.W.: Jak uniknąć tego wszystkiego?

A.J.: Warto dobrze przygotować się do rozmowy, wówczas prawdopodobieństwo zaskoczenia niespodziewanym pytaniem jest bardzo małe.

E.W.: Co należy zrobić, żeby dobrze wypaść na rozmowie?

A.J.: Korzystne jest podejście, w którym kandydat i firma traktują siebie nawzajem jako kupujących ? kandydat może zostać przekonany ofertą danej firmy, ale z drugiej strony musi również przekonać do siebie pracodawcę. Postawienie się w roli osoby ?sprzedającej” swoją wiedzę, umiejętności oraz potencjał po to, aby otrzymać ciekawą ofertę pracy, może korzystnie wpłynąć na autoprezentację kandydata. Pracodawcę ujmie również kilka dodatkowych informacji, które kandydat będzie posiadał na temat firmy, np. przeczytanych w branżowych portalach internetowych, czy też na temat osoby prowadzącej rozmowę kwalifikacyjną.

Dobre przygotowanie wskazuje na zaangażowanie kandydata oraz wysoką motywację do pracy w danym miejscu.

E.W.: Na co pracodawca zwraca szczególną uwagę podczas rozmowy?

A.J.: Na przygotowanie się do niej i kulturę osobistą. Sprawdza też wiedzę i umiejętności nabyte podczas studiów lub prac dodatkowych i upewnia się, czy profil danego kandydata pasuje do profilu poszukiwanej osoby.