Choć na Uniwersytecie Warszawskim wydawane są pisma o różnej tematyce, formie czy częstotliwości ukazywania się, większość z nich nie spełnia ani nawet nie próbuje aspirować do roli pisma ogólnouniwersyteckiego, a więc adresowanego do szerszej publiczności, niż jeden instytut czy wydział. Inne z kolei działają w próżni i całkowitym oderwaniu od uczelni, niemal nie podejmując tematów z nią związanych. Taki stan rzeczy nie przystoi czołowemu uniwersytetowi w kraju – by nie rzec, że okrywa go wielkim wstydem. Tę widoczną gołym okiem lukę na rynku wypełnić ma ?Sedno ? Gazeta Studencka?.

Wierzymy, że dzięki połączeniu sił studentów różnych kierunków będziemy w stanie stworzyć nową jakość, pismo ciekawe, kontrowersyjne i unikatowe, które odmieni obraz mediów na Uniwersytecie Warszawskim. Wierzymy, że razem możemy osiągnąć więcej, niż w pojedynkę. Wierzymy, że ze względu na szeroką grupę potencjalnych odbiorców przyczynimy się do lepszej integracji środowiska akademickiego. I wreszcie wierzymy, że uda nam się  pisać o otaczających nas problemach bez jakiegokolwiek skrępowania i wewnętrznych hamulców.

Jesteśmy grupą osób o rozbieżnych przekonaniach i nie mamy zamiaru tego ukrywać. Uważamy, że jednolitość światopoglądowa nie jest niczym dobrym i szybko przekształca się w kółko wzajemnej adoracji. Cenimy sobie głośne wyrażanie własnego zdania, zwłaszcza w czasach, gdy zacierają się granice między z pozoru całkowicie różnymi i wykluczającymi się poglądami, a w konsekwencji wszystko staje się nijakie.

Pisać będziemy nie tylko o Uniwersytecie Warszawskim. Przeczytacie u nas komentarze dotyczące aktualnych wydarzeń politycznych, a także artykuły o sprawach społecznych i kulturalnych. Na naszych łamach zaprezentujemy również twórczość literacką studentów naszej uczelni.

Startujemy skromnie, bo jedynie w internecie. Nie oznacza to jednak w żadnym wypadku, że nie wykażemy pełnego zaangażowania w pracę nad naszym wspólnym dziełem. Jego rozwój i ewentualny sukces zależeć będzie jednak nie tylko od nas, lecz także od Czytelników. Dlatego już teraz zapraszamy wszystkich do lektury ?Sedna?, dzielenia się swoimi spostrzeżeniami, pomysłami, regularnego odwiedzania naszej strony internetowej, a także informowania nas o problemach, które Waszym zdaniem powinny zostać poruszone na naszych łamach.

w imieniu redakcji

Paweł Jachowski
redaktor naczelny