Uniwersytet Warszawski wraz z Konferencją Rektorów Akademickich Szkół Polskich i Fundacją Edukacyjną ?Perspektywy? zorganizował w dniach 17-18  stycznia konferencję ?Studenci zagraniczni w Polsce 2013?. Partnerami tego przedsięwzięcia była Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji i British Council. Głównymi celami wydarzenia było pokazanie, jaki mamy poziom internacjonalizacji na polskich uczelniach, w jakim stopniu są wdrażane najlepsze praktyki umiędzynarodowienia, a także prowadzenie dialogu z instytucjami centralnymi odpowiadającymi za kształtowanie polityki państwa w tej dziedzinie.

W ramach konferencji zorganizowano spotkanie prasowe, w którym wzięli udział:  prof. Marta Kicińska-Habior (prorektor UW ds. studentów i jakości kształcenia), prof. Daria Nałęcz (podsekretarz stanu w MNiSW),  Waldemar Siwiński  (prezes Fundacji Edukacyjnej ?Perspektywy?), prof. Zofia Wysokińska oraz prof. Włodzimierz Nykiel (reprezentujący Konferencję Rektorów Akademickich Szkół Polskich.

W czasie spotkania ogłoszono zwycięzców konkursu INTERSTUDENT, organizowanego od 2009 roku i wyłaniającego najlepszych zagranicznych studentów w kategoriach: studia licencjackie, magisterskie i doktoranckie. Nagrody otrzymali (odpowiednio) – Colett Neumann z  Niemiec (studia nauczycielskie na Uniwersytecie Zielonogórskim), Hon Hong Huat z Malezji (studia medyczne w Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego) oraz Alona Nad z Ukrainy (Wydział Górnictwa i Geoinżynierii Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie). Nagrodę specjalną przyznano Abnoos Moslehi z Iranu, która studiuję na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego.

Podczas spotkania prof. Marta Kicińska-Habior mówiła o znaczeniu studentów zagranicznych dla szkolnictwa wyższego w Polsce. Poziom umiędzynarodowienia uczelni ma wpływ zarówno na bogatszą ofertę kształcenia, jak i podniesienie jego jakości. Prowadzone są rozmowy na temat stworzenia agencji wymiany akademickiej, która poprzez wsparcie finansowe dawałaby szanse studiowania w Polsce młodzieży pochodzącej z niezamożnych krajów. Takie instytucje działają już w Niemczech czy Wielkiej Brytanii. KRAS od 2008 roku postuluje i dyskutuje na temat jej powstania w Polsce – na początku owa koncepcja występowała pod nazwą Polska Agencja Wymiany Akademickiej.

Prof. Włodzimierz Nykiel zwrócił uwagę na trzy elementy, które są niezbędne do umiędzynarodowienia. Ważna jest rola państwa, bogata i różnorodna oferta studiów oraz sami kandydaci, chcący podjąć naukę w Polsce. Do tych słów odniosła się prof. Daria Nałęcz, która wyraziła pogląd, iż jeśli chodzi o rolę państwa, to problem jest bardzo złożony, ponieważ impuls umiędzynarodowienia przyszedł z zewnątrz (wraz z programem Erasmus), a my jedynie staliśmy się beneficjentem obowiązującego systemu. Wzrastająca liczba wyjazdów polskiej kadry i studentów do innych krajów jest elementem wymiany, więc automatycznie wymusiła stworzenie odpowiednich warunków w Polsce. Zadaniem uczelni jest przygotowanie odpowiedniej oferty kształcenia i nikt jej w tych działaniach nie wyręczy; równie ważny jest sam rozwój nauki. Te czynniki, wymagające wiele trudu i pracy, zapewniają renomę i samoistnie przyciągają ludzi. Na odpowiednie funkcjonowanie agencji, która miałaby powstać w przyszłości, musi mieć wpływ dialog państwa ze środowiskiem akademickim i konkretne rozdzielenie zadań oraz środków finansowych  pomiędzy wszystkie podmioty.

Podsumowując krótko czwartkowe spotkanie, można stwierdzić, że zarówno środowisko akademickie, jak i państwo sprawiają wrażenie otwartych na dialog. Obecnie w Polsce studiuje 24 253 obcokrajowców. Miejmy nadzieję, że dzięki wspólnym działaniom liczba ta znacznie się zwiększy.