W tym tygodniu polecam Wam dobry spektakl, spotkania podro?z?nicze, wycieczke? oraz interesuja?cy film. Na pewno warto przemys?lec? wizyte? w Domu Spotkan? z Historia?, kto?ry w tym tygodniu proponuje niezwykle ciekawe spotkania. Nie zapomnijcie tez? o Festiwalu Watch Docs (dokumenty moz?na ogla?dac? do czwartku) oraz o Maratonie Pisania Listo?w Amnesty International.

PONIEDZIAŁEK

W poniedziałek o 19.00 w Pracowni Duz?y Poko?j (ul. Mokotowska 24/12)  odbe?da? sie? warsztaty pos?wie?cone wspo?łczesnej turystyce. W czasie spotkania uczestnicy poddadza? refleksji swoje praktyki turystyczne i postaraja? sie? skonfrontowac? je z rozwia?zaniami teoretycznymi.

Z kolei w Południku Zero (ul. Wilcza 25) w tym samym czasie rozpocznie sie? spotkanie pos?wie?cone Odessie. Dowiemy sie? na czym polega pote?ga tego miasta.

WTOREK

We wtorek o 18.00 warto wzia?c? udział w spotkaniu na temat poczucia humoru Polako?w organizowanym przez Dom Spotkan? z Historia?.  Gos?c?mi DSH be?da? Stanisław Tym oraz Rafał Rutkowski. Porozmawiamy o tym jakie funkcje pełnił humor w naszej historii, a takz?e czy Polacy maja? dystans do siebie samych. Po rozmowie odbe?dzie sie? pokaz filmu ?Rozmowy Kontrolowane?.

S?RODA

Dobrym pomysłem na spe?dzenie s?rodowego wieczoru moz?e byc? specjalny pokaz filmu ?Dotyk grzechu? (Kino Luna, 20.00) kultowego chin?skiego rez?ysera Jia Zhangke. Przed filmem odbe?dzie sie? kro?tkie wprowadzenie dotycza?ce wspo?łczesnego społeczen?stwa chin?skiego, a takz?e szo?stej generacji chin?skich rez?ysero?w. Film na pewno spodoba sie? wielbicielom chin?skiego kina.  Trzeba jednak wzia?c? pod uwage?, z?e jest bardzo brutalny. Zainteresowani chin?ska? kultura? znajda? w nim cos? dla siebie ? rez?yser przyznaje, z?e film ma byc? wizualna? podro?z?a? po Chinach.

CZWARTEK

W czwartek warto wybrac? sie? do Starej Galerii ZPAF przy Placu Zamkowym 8 na wystawe? zdje?c?, kto?ra jest podsumowaniem warsztato?w fotograficznych organizowanych przez Okre?g Warszawski Zwia?zku Polskich Artysto?w Fotografiko?w. Na wystawie be?dzie moz?na obejrzec? blisko 60 zdje?c? z dziedziny fotografii ulicznej. Godziny otwarcia: 12-18.

Miłos?niko?w podroz?y byc? moz?e zainteresuje spotkanie w Południku Zero – o 19.00 rozpocznie sie? pokaz zdje?c? z Etiopii.

PIA?TEK

W pia?tek warto wspomniec? kolejna? rocznice? wprowadzenia stanu wojennego. O 18.00 w Domu Spotkan? z Historia? odbe?dzie sie? pokaz filmo?w dokumentalnych pos?wie?conych sztuce stanu wojennego ? ?Literatura i prasa podziemna? oraz ?Aktorzy w stanie wojennym?. Po pokazie zapraszam na spotkanie z bohaterami dokumento?w oraz z rez?yserem.

SOBOTA

W sobote? moz?na wybrac? sie? do Teatru Dramatycznego na ?Nosoroz?ca? (20.00).  Spektakl opowiada o problemie zrzeczenia sie? własnego mys?lenia na rzecz mys?lenia zbiorowego. Traktuje o potrzebie zachowania własnej indywidualnos?ci oraz o trudnej decyzji pozostania soba?.

Od soboty o 12.00 do niedzieli o 16.00 w Teatrze Studio odbe?dzie sie? Maraton Pisania Listo?w Amnesty International. Przez 24 godziny pisane be?da? listy w obronie kilkunastu oso?b lub grup oso?b, kto?rych prawa zostały złamane. Warto dokładnie przyjrzec? sie? programowi, bowiem poza pisaniem listo?w odbe?da? sie? ro?wniez? warsztaty i spotkania.

NIEDZIELA

Niedziele? warto spe?dzic? poznaja?c Warszawe?. Polecam przejść sie? na spacer s?ladami kamienic, kto?re przetrwały wojne?. Przewodnicy be?da? opowiadac? o budynkach, mieszkan?cach, a takz?e wydarzeniach, kto?re rozegrały sie? w miejscach, gdzie do dzis? stoja? kamienice. Spacer rozpocznie sie? przed Gmachem Politechniki Warszawskiej (Pl. Politechniki) o 11:00.

 Udanego tygodnia!