?Wszyscy się różnimy, ale to odmienności sprawiają, że jesteśmy wyjątkowi” ? z tej idei zrodziła się Pracownia Różnic Indywidualnych. Oferta PRI obejmuje badania kompetencji miękkich za pomocą certyfikowanych testów i kwestionariuszy psychologicznych. Psychodiagnostyka służy pogłębieniu wiedzy na temat m.in. osobowości, temperamentu, inteligencji emocjonalnej, kompetencji społecznych czy motywacji osiągnięć.

Znajomość swoich predyspozycji, mocnych i słabych stron jest pierwszym krokiem na drodze do samorozwoju. Dołączenie raportu na temat kompetencji miękkich potwierdzonych przez specjalistę do swojego CV pozwala na wyróżnienie go, a także pełniejsze przedstawienie się pracodawcy, jak i lepsze dopasowanie nas do stanowiska.

Więcej informacji o PRI można znaleźć na stronie:www.psychodiagnostyka-pri.pl