Koło Naukowe Fantasy: poezja prozą oraz Studenckie Koło Oświeceniowe serdecznie zapraszają do wzięcia udziału w I edycji studencko-doktoranckiej konferencji naukowej ?Fantasy: dawniej i dziś?.

Obszar tematyczny zainteresowań organizatorów skupia się na przejawach fantastyczności w epokach dawnych oraz epoce Romantyzmu, ale nie tylko. Do udziału w konferencji zapraszamy także miłośników współczesnej fantastyki (polskiej i zagranicznej). Tematyka referatów może wiązać się z następującymi zagadnieniami i dziełami literatury:

– U źródeł fantastyki (np. Nadobna Paskwalina Samuela Twardowskiego),

– Motywy fantastyczne w powieści gotyckiej

– Fantastyka Mickiewicza (np. Ballady i romanse) oraz Słowackiego (np. Balladyna),

– Fantasy dziś (Sapkowski, Rowling, Tolkien, Martin itp.)

Konferencja jest kontynuacją panelu naukowego pt. Z fantastyką przez wieki, który odbył się w kwietniu 2013 roku na Wydziale Polonistyki UW. Do udziału w konferencji zachęcamy jednak również te osoby, które nie brały udziału w panelu.

Tematy konferencyjne (abstrakt max. 300 słów i temat referatu) prosimy przesłać do dnia 30 listopada 2013 roku na adres Studenckiego Koła Oświeceniowego: sko.kn@uw.edu.pl. Decyzję o zakwalifikowaniu tematu Organizatorzy prześlą najpóźniej do dnia 10 grudnia. Konferencja odbędzie się pod koniec stycznia lub na początku lutego 2014 roku. Dokładna data konferencji zostanie przekazana zakwalifikowanym uczestnikom pod koniec grudnia (drogą mailową). Przewidujemy wydanie publikacji pokonferencyjnej w formie internetowej.

Serdecznie zapraszamy (w imieniu Organizatorów):

Agnieszka Ochenkowska

mgr Katarzyna Kadzidło

mgr Magdalena Falska