Koło Wschodnie UW powstało w 2003 roku, a reaktywowane zostało z inicjatywy studentów Instytutu Stosunków Międzynarodowych w 2006 r. Obecnie koło zrzesza kilkudziesięciu studentów z różnych wydziałów i kierunków.
Misja

Podstawowym celem działalności Koła jest wspieranie studentów w poszerzaniu ich wiedzy na temat regionu byłego ZSRR, Dalekiego oraz Bliskiego Wschodu, badanie polskiej polityki wschodniej, upowszechnianie informacji w zakresie roli państw tego regionu w stosunkach międzynarodowych oraz rozwijanie współpracy z krajowymi i zagranicznymi jednostkami badawczymi i naukowcami.