Stowarzyszenie Instytut Aktywności Społecznej zostało zarejestrowane w grudniu 2012 roku. Jego powstanie jest odpowiedzią na liczne problemy trapiące współczesne społeczeństwa.

Głównym celem Instytutu jako niezależnej, apolitycznej organizacji pozarządowej jest wspieranie rozwoju demokracji i społeczeństwa obywatelskiego, a w szczególności aktywnego oraz świadomego uczestnictwa Polaków w życiu społeczno-politycznym kraju.

Siłę naszej organizacji stanowi zgrany zespół młodych ludzi połączony wspólną wizją przyszłości oraz wiarą w możliwość stworzenia w Polsce aktywnego i odpowiedzialnego społeczeństwa gotowego sprostać stojącym przed nim wyzwaniom.

Pokaźne grono współpracujących z nami ekspertów to wybitni przedstawiciele życia publicznego, posiadający doskonałe przygotowanie merytoryczne oraz wiele lat praktyki w różnych obszarach aktywności społecznej.

Łącząc młodość z doświadczeniem pragniemy stworzyć forum dialogu i wymiany myśli otwarte na każdego człowieka, pokazujące spektrum a nie jedynie wycinek podejmowanej problematyki.

Wszystkie zainteresowane osoby, instytucje, organizacje pozarządowe zapraszamy do współpracy!