Europejskie Centrum Inicjatyw Młodzieżowych to podmiot utworzony przez aktywnie działających młodych ludzi w szeroko pojętym sektorze młodzieżowym. Działania osób zaangażowanych w ECIM skupiają się na rozwoju młodych ludzi poprzez promowanie otwartości i aktywności oraz wykorzystywania pojawiających się, m.in. dzięki Unii Europejskiej, szans i możliwości.
Do podstawowych celów Europejskiego Centrum Inicjatyw Młodzieżowych należą: – promowanie otwartości i aktywności młodych ludzi; – zwiększanie szans młodzieży na zatrudnienia; – zwiększenie świadomości innych kultur oraz wiedzy na temat istniejących możliwości rozwoju; – promowanie idei przedsiębiorczości społecznej i zrównoważonego rozwoju; – podejmowanie inicjatyw na rzecz rozwoju i dywersyfikacji w dziedzinie edukacji; – promowanie i rozwój idei świadomego obywatelstwa europejskiego oraz integracji europejskiej; – pobudzanie kreatywnego myślenia i idei rozwoju poprzez podejmowanie wyzwań.